O nás

Firma Ypron, s.r.o. je výrobno-obchodná spoločnosť založená v roku 2002 so sídlom v Lubeníku, prevádzka Rimavská Sobota. Sme mladá firma, ktorá za pomerne krátku existenciu prešla v oblasti strojárstva z prevážnej výroby na zákazku a služieb pre obyvateľov na výrobu prídavných zariadení na šmykom riadené malé zemné nakladače. Naša produkcia nesmeruje len na vnútorný trh, ale hlavne na zahraničné trhy, do Českej republiky, krajín bývalého Sovietskeho zväzu, Poľska a Maďarska.

Hlavným výrobným programom firmy je už spomínaná výroba prídavných zariadení na stavebné, zemné a poľnohospodárske stroje. V súčasnosti firma má 12 pracovníkov, z toho 10 výrobných. Výrobná prevádzka firmy je v Rimavskej Sobote.

Okrem samotnej výroby ponúkame aj nasledovné služby:

  • strihanie plechov
  • sústruženie
  • frézovanie
  • pílenie železa
  • ohýbanie plechov a zváranie.